Nemacki Kurs Minhen

Integracioni Kurs Deutsch BAMF B1
Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019

Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019 prijepodne je prva faza uspješne integracije u Njemačkoj. Potrebna joj je dobra didaktika, iskusan pristup i dobro obučeni nastavnici da uspešno uče jezik u određenom vremenskom roku. Opšti nemački kurs za integraciju na lern.de baziran je na stručnom znanju kako bi se mogao optimalno pripremiti za zvanični B1 (Telc) sertifikat. Cjelokupni kursevi integracije su uspješno provedeni u našoj kući već u trećoj. Stopa uspeha je velika i učesnici se osećaju u dobrim rukama kod lern.de. Uskoro saznajte o našim ponudama i prosledite ove informacije rođacima i poznanicima. Početak kursa opšteg integracionog kursa BAMF u Minhenu. Kurs počinje 04/02/2019 LEVEL A 1.1 i odrađuje se od ponedeljka do petka od 09:00 do 12:15 časova (uključujući pauzu).

Početak Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019

Kurs A 1.1 počinje 04.02.2019 od ponedeljka do srijede od 09:00 do 12:15 (uključujući pauzu).

Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu

Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu uveče 2018. godine je prva faza uspješne integracije u Njemačkoj. Potrebna joj je dobra didaktika, iskusan pristup i dobro obučeni nastavnici da uspešno uče jezik u određenom vremenskom roku. Opšti nemački kurs za integraciju na lern.de baziran je na stručnom znanju kako bi se mogao optimalno pripremiti za zvanični B1 (Telc) sertifikat. Cjelokupni kursevi integracije su uspješno provedeni u našoj kući već dvije godine. Stopa uspeha je velika i učesnici se osećaju u dobrim rukama na lern.de. Uskoro saznajte o našim ponudama i prosledite ove informacije rođacima i poznanicima. Početak kursa opšteg integracionog kursa BAMF u Minhenu. Kurs počinje na 22/10/2018 LEVEL A1.2 i odrađuje se od ponedeljka do srijede od 17:30 do 21:30 časova (uključujući pauzu).

Početak generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu

Kurs A 1.2 počinje 22.10.2018 i od ponedeljka do srijede od 17:30 do 21:30 (uključujući pauzu).