Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019

Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019 prijepodne je prva faza uspješne integracije u Njemačkoj. Potrebna joj je dobra didaktika, iskusan pristup i dobro obučeni nastavnici da uspešno uče jezik u određenom vremenskom roku. Opšti nemački kurs za integraciju na lern.de baziran je na stručnom znanju kako bi se mogao optimalno pripremiti za zvanični B1 (Telc) sertifikat. Cjelokupni kursevi integracije su uspješno provedeni u našoj kući već u trećoj. Stopa uspeha je velika i učesnici se osećaju u dobrim rukama kod lern.de. Uskoro saznajte o našim ponudama i prosledite ove informacije rođacima i poznanicima. Početak kursa opšteg integracionog kursa BAMF u Minhenu. Kurs počinje 04/02/2019 LEVEL A 1.1 i odrađuje se od ponedeljka do petka od 09:00 do 12:15 časova (uključujući pauzu).

Početak Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019

Kurs A 1.1 počinje 04.02.2019 od ponedeljka do srijede od 09:00 do 12:15 (uključujući pauzu).

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Ausdrucken
Nach oben scrollen