Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu

Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu uveče 2018. godine je prva faza uspješne integracije u Njemačkoj. Potrebna joj je dobra didaktika, iskusan pristup i dobro obučeni nastavnici da uspešno uče jezik u određenom vremenskom roku. Opšti nemački kurs za integraciju na lern.de baziran je na stručnom znanju kako bi se mogao optimalno pripremiti za zvanični B1 (Telc) sertifikat. Cjelokupni kursevi integracije su uspješno provedeni u našoj kući već dvije godine. Stopa uspeha je velika i učesnici se osećaju u dobrim rukama na lern.de. Uskoro saznajte o našim ponudama i prosledite ove informacije rođacima i poznanicima. Početak kursa opšteg integracionog kursa BAMF u Minhenu. Kurs počinje na 22/10/2018 LEVEL A1.2 i odrađuje se od ponedeljka do srijede od 17:30 do 21:30 časova (uključujući pauzu).

Početak generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu

Kurs A 1.2 počinje 22.10.2018 i od ponedeljka do srijede od 17:30 do 21:30 (uključujući pauzu).

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Ausdrucken
Nach oben scrollen