Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019

Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019 prijepodne je prva faza uspješne integracije u Njemačkoj. Potrebna joj je dobra didaktika, iskusan pristup i dobro obučeni nastavnici da uspešno uče jezik u određenom vremenskom roku. Opšti nemački kurs za integraciju na lern.de baziran je na stručnom znanju kako bi se mogao optimalno pripremiti za zvanični B1 […]

Generalni integracioni kurs BAMF u Minhenu 2019 Read More »